Certifikační orgán pro výrobky (COV) EUROSIGNAL

Znacka-CSP-CIA V3222 200x

Certifikační orgán pro certifikaci shody produktů EUROSIGNAL („COV EUROSIGNAL“) je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA - Český národní akreditační orgán), který vydal Osvědčení o akreditaci č. 398/2021. Certifikační proces probíhá dle certifikačních schémat č. 1 (jednostupňový audit) a č. 2 (dvoustupňový audit). Obě certifikační schémata vychází z normy ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 (schéma č. 1a a č. 5).

COV EUROSIGNAL provádí posuzování výrobků, procesů a služeb. Certifikát COV EUROSIGNAL se vydává na veškeré produkty v oboru železniční a silniční dopravy a v oboru bezpečných aplikací v průmyslu, pro které byla udělena akreditace flexibilního rozsahu norem.


Aktuální seznam norem, podle kterých COV EUROSIGNAL provádí certifikaci shody produktů je uveden v Rozsahu akreditace. Další normy lze do rozsahu akreditace přidat na základě posouzení COV EUROSIGNAL v rámci flexibilního rozsahu akreditace.

Eurosignal (COV Eurosignal a HBV Eurosignal) je kromě akreditace Českým institutem pro akreditaci dále uznáno Správou železniční dopravní cesty s.o. a Ministerstvem dopravy.