Informace pro žadatele o certifikaci

Znacka-CSP-CIA V3222 200xSystém certifikace zahrnuje výběr, stanovení, přezkoumání a nakonec certifikaci produktu  a dozor.

Systém je provozovaný Certifikačním orgánem pro certifikaci shody produktů EUROSIGNAL ve společnosti EUROSIGNAL, a.s. (dále jen Pracoviště COV). Všechna nezbytná pravidla a postupy pro ověřování shody produktů s normami, uvedenými níže, byla zapracována v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17065 do Směrnice č. 14, která je na požádání k dispozici na COV.

Pro účely této informace jsou vybrána základní pravidla a postupy vydávání, udržování a odebírání certifikátů shody, a  pravidla používání certifikátu. COV vydá žadateli certifikát na základě kladného výsledku certifikačního řízení, provedeného postupy podle certifikačních schémat. Certifikační schémata jsou schválena nestranným výborem (radou pro certifikaci). V odůvodněných případech, např. když má žadatel o certifikaci produktu zaveden a certifikován management kvality dle ISO 9001, lze vypustit 2. stupeň auditu - tzv. proces posuzování na místě.

Dokument "Informace o certifikaci" je v sekci Ke stažení.

Předmět posuzování shody s technickou specifikací se hodnotí podle norem uvedených v sekci Akreditace. Certifikační schémata, používaná certifikačním orgánem, vychází z certifikačního systému 1a a 5 dle Pokynu ISO/IEC a systému uvedeného v kap. 5 normy ČSN EN 50129.