Vědecko-technický park Mstětice

Vědecko-technický park (VTP) je koncipován jako objekt pro vědecké a vývojové týmy, malé a střední podniky se širokým spektrem podpůrných služeb.

Provozovatelem Vědecko-technického parku Mstětice je společnost Rail offices s.r.o.


VTP Mstětice má významný přínos pro inovačně orientované podniky. Umožňuje jim využívání nejmodernějších technologií, potřebných pro realizaci vlastního výzkumu a vývoje. Poskytujeme poradenské služby a můžeme zprostředkovat vazby na univerzity a další vědecko-výzkumné instituce.

Naše mise

  • podpora technologicky orientovaných podniků
  • podpora výzkumu a vývoje
  • propojení výzkumných a vývojových aktivit technologicky orientovaných firem, univerzit a výzkumných institucí