Centrum kompetence drážních vozidel

 

Naše společnost Eurosignal se zapojila do výzkumu a vývoje jako spoluřešitel v rámci projektu Centrum kompetence drážních vozidel - CKDV. CKDV je zaměřeno na problematiku výzkumu a vývoje pro výrobu a provoz drážních vozidel.

Umožňuje koordinovanou spolupráci odborníků z různých vědních oblastí:

  • mechanika,
  • pružnost a pevnost,
  • nauka o materiálu,
  • výrobní technologie,
  • elektrotechnika,
  • SW a IT,
  • spolehlivost a bezpečnost,
  • legislativa a zkušebnictví

Partneři projektu

 • Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická)
 • Univerzita Pardubice (Dopravní fakulta Jana Pernera)
 • České vysoké učení technické v Praze (Fakulta strojní)
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • ŠKODA ELECTRIC a.s.
 • CZ-LOKO, a.s.
 • LEGIOS a.s.
 • DAKO-CZ, a.s.
 • Wikov MGI a.s.
 • Eurosignal, a.s.
 • MSV elektronika s.r.o.
 • VÚKV a.s.


Podpora projektu

Projekt získal podporu z dotačního programu technologické agentury ČR a je veden pod reg. číslem: TE01020038 s název: Centrum kompetence drážních vozidel
datum zahájení: 1.4.2012, datum ukončení: 31.12.2019.

 


Oblasti a pracovní balíčky

Aktivity CKDV se odehrávají v 15 pracovních balíčcích:

 1. Management projektu
 2. Podvozky
 3. Skříně a karosérie
 4. Interiéry vozidel
 5. Vzájemné účinky vozidla a dopravní cesty
 6. Vzájemné účinky vozidla a okolí
 7. Řídicí systémy a zabezpečovací zařízení
 8. Rekuperace
 9. Bezpečnost
 10. Mechanické části pohonů
 11. Elektrické části pohonů
 12. Hybridní pohony
 13. Brzdové systémy
 14. Provoz vozidel
 15. Legislativa a technické předpisy

Naše společnost se aktivně účastní v pracovních balíčcích  7 a 9.